29 kwietnia 2011

Home Broker inwestuje w ludzi

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu uruchamia dla doradców Home Broker dedykowane studia podyplomowe. To pierwszy przypadek, aby firma prywatna organizowała i finansowała swoim pracownikom edukację na taką skalę. Największy pośrednik w obrocie nieruchomościami mieszkaniowymi chce mieć na swoim pokładzie najlepszych doradców. W październiku rozpoczyna się pierwszy semestr studiów podyplomowych w zakresie obrotu nieruchomościami dla pracowników Home Broker. Nauczanie będzie się odbywać na Wy...
dziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Naukę podejmie 100 najlepszych doradców nieruchomościowych i finansowych. Koszt studiów pokrywa Home Broker, który przeznaczy na ten cel pół miliona złotych. To pierwszy przypadek, aby firma prywatna organizowała i finansowała kształcenie swoich pracowników na wyższej uczelni na taką skalę. – Przykładamy szczególną wagę do tego, aby nasi pracownicy stale podnosili swoje kompetencje. Zwiększa to ich satysfakcję z pracy, a jednocześnie korzystanie wpływa na poziom usług świadczonych przez firmę – mówi Damian Milibrand, prezes Home Broker. – Skala wzrostu biznesu w 2009 i 2010 roku pozwala nam na zaangażowanie w taki projekt – dodaje. Dla doradców Home Broker Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu opracował dedykowany program nauczania. Z zajęć będą mogli korzystać tylko pracownicy firmy. Wykłady i ćwiczenia będą prowadzone dwutorowo - we Wrocławiu i w Warszawie. Blok tematyczny zawiera w sumie 220 godzin nauki. Kierownikiem studiów jest dr Dominik Brach, a jednym z wykładowców autorytet w dziedzinie finansów – prof. Krzysztof Jajuga. Home Broker stawia na osoby z wyższym wykształceniem. Doradcy rozpoczynając karierę w Home Broker przechodzą 3-tygodniowy, najbardziej rozbudowany w branży nieruchomościowej, cykl szkoleń, zakończony egzaminem. Gdy podejmują pracę, kontynuują edukację. - Najlepiej w zawodzie doradcy ds. nieruchomości sprawdzają się osoby, które mają doświadczenie w budowaniu relacji z klientami, a ich pasją są nieruchomości, chociaż w ramach podstawowych studiów ukończyły różne kierunki, np. prawo, budownictwo czy chemię – mówi Marcin Dudek, menedżer ds. rekrutacji. - Możliwość uczestnictwa w studiach podyplomowych pozwoli takim osobom zdobyć wykształcenie kierunkowe – dodaje. W przypadku kandydatów na doradców finansowych sprawa jest o tyle łatwiejsza, że oferty kształcenia w tej dziedzinie są znacznie bardziej dostępne i wielu kandydatów do pracy to absolwenci takich kierunków. Home Broker posiada 34 placówki w największych miastach w Polsce, usytuowane w najlepszych lokalizacjach. Biura są wykończone w wysokim standardzie, wyposażone w nowoczesne narzędzia multimedialne. W jednej placówce pracuje nawet 30 osób, co daje poczucie integracji, pracy w zespole. Doradcy otrzymują ponadto duże wsparcie ze strony działu marketingu. Najbardziej doświadczeni pracownicy dedykowani są do obsługi zamożnych klientów. Home Broker świadczy unikalną na polskim rynku zintegrowaną usługę doradztwa przy zakupie nieruchomości. Składa się na nią analiza potrzeb mieszkaniowych, wybór oferty najbardziej dopasowanej do potrzeb klienta, pomoc prawna oraz doradztwo przy finansowaniu transakcji. W sierpniu, mimo okresu wakacyjnego, firma pośredniczyła w rekordowej liczbie 600 transakcji. Jest największym pośrednikiem na rynku kupna/sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych i największym brokerem rynku pierwotnego.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz