26 stycznia 2012

Minimalny poziom stóp procentowych w USA do 2014 roku

„W comiesięcznej ankiecie Pengab na wzrost kredytów hipotecznych wskazywało 38% placówek bankowych, o 6 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej, a na spadek 20% (o 3 pkt proc. więcej).”

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz