16 lutego 2012

Rośnie ryzyko pogłębienia korekty na giełdach

"Dziś poznamy twarde dane o aktywności w styczniu amery-kańskiego budownictwa mieszkaniowego. Zostaną opublikowane dane o liczbie rozpoczętych budów i wyda-nych pozwoleń na budowę. W pierwszym przypadku oczeki-wany jest zauważalny progres w porównaniu z poprzednim miesiącem, w drugim podob-ny wynik jak w grudniu."

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz