21 lutego 2012

Wysoki zysk bez ryzyka na IKE w Home Broker

9% jak na zwykłej lokacie, ale przez 10 lat. Gwarancja bezpieczeństwa i wysokiej stopy zwrotu. Ogień i wodę Home Broker połączył w Indywidualnym Koncie Emerytalnym.

Indywidualne Konto Emerytalne to nowa propozycja Home Broker dla osób, które chcą oszczędzać na emeryturę. Według sondażu przeprowadzonego przez pośrednika i portal Interia.pl o swoją przyszłość po zakończeniu pracy zawodowej troszczy się zaledwie 6% Polaków. Tylko tyle osób, będących dziś w okresie aktywności zawodowej, regularnie oszczędza na starość. – Dla pozostałych przejście na emeryturę będzie oznaczać utratę 25-50% dochodu, czyli znaczne pogorszenie poziomu życia z dnia na dzień - mówi Aleksandra Łukasiewicz, prezes HB Doradcy Finansowi.

Elastyczność

Rozwiązanie proponowane przez Home Broker, dzięki konstrukcji IKE, pozwala uniknąć podatku Belki, o ile zgromadzone oszczędności faktycznie posłużą do finansowania przyszłej emerytury, a nie bieżącej konsumpcji. – Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja losowa, która zmusi posiadacza IKE do wypłaty części środków przed 60. rokiem życia, jest taka możliwość. IKE jest bowiem rozwiązaniem bardzo elastycznym, choć oszczędzający traci wówczas ulgę podatkową wobec odsetek z wycofywanej części – wyjaśnia Aleksandra Łukasiewicz.

… i unikalne warunki

Home Broker zadbał jednak o to, aby oprocentowanie było na tyle wysokie, żeby posiadacz IKE miał motywację do tego, aby jak najwięcej odłożyć na koncie (w ramach dopuszczalnego limitu) i jak najdłużej tych oszczędności nie ruszać. W najkorzystniejszym wariancie proponuje gwarantowane oprocentowanie przez 10 lat. Odpowiada ono zwykłej, czyli opodatkowanej podatkiem Belki, lokacie oprocentowanej na poziomie 9%. Oprocentowanie nominalne wynosi 7,29% rocznie. Kapitalizacja odsetek następuje raz do roku. Po upływie 10 lat oprocentowanie będzie odpowiadać stopie WIBOR 3M, która dziś wynosi ok.5%. Oszczędzający ma więc pewność, że przez 10 lat będzie osiągać bardzo wysoką stopę zwrotu. Jest ona wyższa niż wyniósł w ostatnich 10 latach średnioroczny przeciętny zysk z funduszy polskich akcji (średnia wygładzona stopa zwrotu to 8%, a z uwzględnieniem podatku Belki – 6,9%). Posiadacz IKE nie podejmuje jednak ryzyka związanego z inwestycjami na giełdzie. Co więcej, zgromadzone środki w całości objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ryzyko może się jednak wiązać z inwestycjami dokonywanymi w ramach dodatkowego programu regularnego oszczędzania, jeśli pieniądze będą trafiać np. do funduszy lokujących na rynku akcji.

Stałe oprocentowanie przez 5 lub 10 lat

Aby otrzymać pewny zysk na poziomie odpowiadającym zwykłej lokacie oprocentowanej na 9% przez 10 lat oszczędzający musi założyć dodatkowy program systematycznego oszczędzania z listy rekomendowanej przez Home Broker i dokonywać na niego regularnych wpłat. Inny wariant zakłada połączenie IKE z bezpłatnym rachunkiem ROR. W tej sytuacji oszczędzający otrzymuje gwarancję oprocentowania na 5 lat odpowiadającą zwykłej lokacie oprocentowanej na 7%. Oprocentowanie nominalne wynosi 5,67% rocznie. Po upływnie 5 lat oprocentowanie będzie równe stopie WIBOR 3M. Warunkiem uzyskania odsetek na takim poziomie jest wpłata co miesiąc na ROR przynajmniej 1000 zł i dokonanie transakcji kartą na kwotę co najmniej 400 zł. Gdyby warunki te nie zostały spełnione, za korzystanie z ROR naliczona zostanie opłata.

W wariancie podstawowym, bez dodatkowych produktów, oszczędzający może odkładać pieniądze z gwarantowanym przez 5 lat oprocentowaniem 6,5% odpowiadającym zwykłej lokacie. Stawka nominalna wynosi 5,27% rocznie. Po upływie 5 lat oprocentowanie będzie równe stopie WIBOR 3M.

W tym roku na IKE można odłożyć maksymalnie 10 587 zł. Kwotę tę można wpłacić jednorazowo albo na przykład w miesięcznych ratach. Prowadzącym konto IKE, a także ROR w wariancie z kontem osobistym, jest Getin Noble Bank.

Kontakt do biura prasowego: Jerzy Węglarz, 723 986 537, jerzy.weglarz@homebroker.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz