20 marca 2012

GPW słabo na tle światowych rynków akcji

„Produkcja budowlano-montażowa w Polsce wzrosła w lutym o 12% w skali roku, a po uwzględnieniu czynników sezonowych wzrost wyniósł 13,3%. W dalszym ciągu motorem napędowym wzrostu było budownictwo infrastrukturalne, w przypadku którego mieliśmy wzrost o 27% w ujęciu rocznym.”

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz