21 marca 2012

Koniunktura na GPW "ofiarą" sukcesu obligacji

„Lutowe dane o aktywności na rynku budownictwa mieszkaniowego w Ameryce wypadły korzystnie. Liczba rozpoczętych budów nieznacznie spadła w porównaniu ze styczniem i wyniosła 698 tys. (licząc w ujęciu zannualizowanym). Jednocześnie liczba wydanych pozwoleń na budowę podniosła się do 717 tys., najwyższego poziomu od października 2008 r.”

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz