18 lipca 2012

Są gotowe mieszkania, ale nowych inwestycji coraz mniej

Duża podaż gotowych mieszkań i coraz bardziej widoczne ograniczenie nowych inwestycji - taki obraz budownictwa mieszkaniowego wyłania się z czerwcowych danych GUS.

Deweloperzy oddali w czerwcu do użytkowania prawie 5,3 tys. mieszkań, co oznacza wzrost aż o 51,7% rok do roku. Sama dynamika może więc wydać się imponująca, ale przypomnijmy, że w tym roku mieliśmy jeszcze lepsze miesiące - w lutym i marcu liczba oddanych mieszkań rosła w tempie niemal dwa razy większym (odpowiednio 89% i 95%). Liczba oddanych lokali też nie jest największa w tym roku - więcej było ich w marcu, kwietniu i maju.


Nie zmienia to jednak faktu, że nowych mieszkań deweloperzy oddają dziś znacznie więcej niż przed rokiem. Może to oznaczać dużą podaż gotowych lokali na rynku, choć w tej kategorii znajdują się też mieszkania, które już znalazły nabywców.

W sumie w pierwszym półroczu deweloperzy oddali do użytku ponad 26,8 tys. mieszkań, czyli o połowię więcej niż przed rokiem. Wszystkich domów i mieszkań, a więc również tych wzniesionych przez spółdzielnie, gminy, jak też osoby prywatne, oddano w pierwszym półroczu 68,1 tys., o jedną czwartą więcej niż przed rokiem (w samym czerwcu wzrost wyniósł 31,2%). Ogromną dynamiką (105% w pierwszym półroczu licząc rok do roku) wykazały się spółdzielnie, ale pod względem liczbowym ich udział w rynku budownictwa mieszkaniowego jest niewielki (2,2 tys. lokali oddanych w pierwszym półroczu).

Dane o liczbie oddanych mieszkań - choć mogą sygnalizować podaż gotowych lokali na rynku - odnoszą się do ostatniego etapu procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym. Niestety zupełnie inaczej wyglądają dane GUS odnoszące się do wcześniejszych etapów, czyli uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia budowy. W czerwcu deweloperzy otrzymali pozwolenia na budowę 6,5 tys. mieszkań, co oznacza spadek 20,1% rok do roku. Większy spadek miał ostatnio miejsce w lutym 2010 r. (35,6%), choć podobną do czerwcowej dynamikę zanotowano również w marcu br. i maju 2010 r. Dane czerwcowe znacznie odbiegają przy tym od średniej z ostatnich 12 miesięcy (wzrost o 18,4%). W sumie w pierwszym półroczu deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę ponad 40 tys. mieszkań, co daje wzrost o 13,5% rok do roku. W całym budownictwie mieszkaniowym liczba uzyskanych pozwoleń odpowiada tej z pierwszego półrocza 2011 r. duży spadek wykazały za to spółdzielnie (minus 41,7%).

Nieco lepiej prezentują się dane dotyczące budów rozpoczętych, co jest zasługą dużej aktywności inwestorów w I kwartale. W szczególności dotyczy to deweloperów, którzy w całym półroczu rozpoczęli budowę 34,8 tys. mieszkań, o21,9% więcej niż przed rokiem. Ten zryw był jednak w dużym stopniu motywowany obowiązującą od kwietnia ustawą deweloperską. Dane za czerwiec wykazały bowiem spadek rozpoczętych inwestycji o 5% (pierwszy od sierpnia 2011 r.). Stopniowe ograniczanie nowych inwestycji, co prawda można tłumaczyć nową ustawą, ale może też zapowiadać, że podaż nowych mieszkań będzie stopniowo maleć.