12 marca 2013

Pozytywne trendy na brytyjskim rynku nieruchomości komercyjnych

„LEI wskazują na rozwój koniunktury w USA, Wielkiej Brytanii i Japonii, a jej regres w Brazylii, Chinach, Indiach i Rosji. Wśród największych państw in minus wyróżnia się jeszcze Kanada. Polska na tym tle wypada nieźle ze 100,6 pkt.”

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz