19 kwietnia 2013

Deweloperzy nie chcą więcej mieszkań

Marcowe wyniki budownictwa mieszkaniowego nie wskazują na poprawę kondycji tego sektora. Aktywność wśród inwestorów pozostaje na niskim poziomie. Brak chęci do rozpoczynania nowych budów kontrastuje ze sporą liczbą kończonych inwestycji - pokazują dane GUS.

Dokładnie 10 miesięcy trwa już regres w zakresie rozpoczynania nowych inwestycji przez deweloperów. W marcu br. deweloperzy rozpoczęli budowę 4472 lokali, czyli o 37,6% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. O ile taki stan będzie się utrzymywał w długim okresie może mieć to negatywny wpływ na atrakcyjność oferty deweloperów. Efekt taki jest jednak niepewny i w tym momencie wciąż bardzo odległy. Zgodnie bowiem z szacunkami firmy doradczej REAS w największych miastach sprzedaż obecnie dostępnych w ofercie mieszkań może przy obecnej dynamice sprzedaży zająć około dwóch lat. Neutralny dla rynku poziom to podaż równa rocznej sprzedaży. Dane GUS za marzec pokazują ponadto, że liczba oddawanych do użytkowania mieszkań wciąż pozostaje na wysokim poziomie. Trzeba tu podkreślić, że stan w którym deweloperzy będą mieli w ofercie coraz więcej mieszkań gotowych negatywnie odbijać się może na kosztach stałych w ich bilansach (utrzymanie gotowych mieszkań niemało kosztuje).

Kończy się więcej niż zaczyna

Póki co dane GUS za marzec pokazują po raz kolejny spadek liczby rozpoczynanych przez deweloperów projektów. Tym razem regres wyniósł o 37,6% względem analogicznego okresu przed rokiem. Firmy budujące mieszkania rozpoczęły bowiem w tym miesiącu budowę 4,5 tys. mieszkań. Negatywne odczyty w tym zakresie notowane są już od czerwca zeszłego roku.

Niewiele lepiej jest w zakresie danych o liczbie mieszkań, na których budowę wydano deweloperom pozwolenia. W marcu było ich o 35,9% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W trzecim miesiącu 2013 roku wydano pozwolenia na budowę 3,6 tysięcy mieszkań.

Znacznie lepsze odczyty widoczne są w kwestii liczby mieszkań oddawanych przez deweloperów do użytkowania. Choć marcowa zmiana wskazuje niewielki regres, to i tak trzeba pamiętać, że obserwowane dziś liczby są wynikiem trendu wzrostowego trwającego już półtora roku. W marcu br. firmy budujące mieszkania oddały ich do użytkowania 4,9 tys. sztuk. To o 3% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem, ale wciąż wyniki pozostają na wysokim poziomie.


Trendy w całym sektorze budownictwa mieszkaniowego: GUS dane o budownictwie mieszkaniowym rozbija na 4 kategorie inwestorów: 1. Inwestorów indywidualnych, 2. Deweloperów, 3. Spółdzielnie, 4. Pozostałych inwestorów (budownictwo komunalne, zakładowe i społeczne czynszowe) W całym sektorze budownictwa mieszkaniowego wyniki w marcu można ocenić neutralnie jedynie w zakresie oddawania nieruchomości do użytkowania. W trzecim miesiącu bieżącego roku oddano do użytkowania 12,7 tys. mieszka... ń, czyli o 1,6% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Gorzej ocenić można dokonania w zakresie rozpoczynanych inwestycji i liczby otrzymanych pozwoleń. W marcu wszyscy gracze na tym rynku rozpoczęli budowę 11 tys. mieszkań. Był to wynik o 34,6% gorszy niż przed rokiem. Tym razem wyników całego rynku nie polepszała już większa skłonność do rozpoczynania inwestycji wśród osób fizycznych niż deweloperów. Ponadto wszyscy inwestorzy otrzymali w marcu pozwolenia na budowę 11,1 tys. mieszkań, czyli o 21,6% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem.Bartosz Turek
Analityk rynku nieruchomości
Home Broker

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz