17 stycznia 2014

Cenę mieszkania można negocjować

Pierwsza cena ofertowa mieszkania zwykle nijak ma się do transakcyjnej, czyli kwoty, za którą ostatecznie zostanie ono sprzedane. Warto przy tym rozróżnid etap urealniania oczekiwao sprzedającego i koocowych negocjacji, które pozwalają obniżyd cenę na ostatnim etapie zakupu.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz