17 marca 2014

Pogoda ożywiła rynek deweloperski

Łagodna zima i wzrost popytu na kilku największych rynkach sprawiły, że styczeń i luty były dla deweloperów wyjątkowo udane jeśli chodzi o liczbę rozpoczętych budów.

W lutym br. deweloperzy rozpoczęli budowę 5,5 tys. lokali mieszkalnych, to wzrost o ponad połowę w relacji do stycznia i o trzy czwarte w porównaniu z lutym 2013 r. Jak na tę porę roku, to wynik jest bardzo dobry, nawet uwzględniając łagodną zimę. Średnia liczba rozpoczynanych przez deweloperów budów wynosiła w ostatnich 12 mies. 4440, lutowy (wzrost rok do roku zanotowano po raz ósmy z rzędu) wynik jest więc o 24 proc. lepszy. Po kilku miesiącach spadków GUS ogłosił wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania w ujęciu rocznym, pozwoleń na budowę nadal wydawanych jest relatywnie niewiele, deweloperski zapas widocznie jeszcze wystarcza.

W ostatnich 12 mies. rozpoczęto w Polsce budowę 133,3 tys. lokali mieszkalnych, jest to wartość o 3,26 proc. niższa niż rok temu. Z tej liczby 74,1 tys. to zasługa klientów indywidualnych, a 55,6 tys. deweloperów, najwięcej od ponad roku i o 4,37 proc. więcej niż przed miesiącem. Rok do roku liczba budów rozpoczętych w ostatnich 12 mies. przez deweloperów wzrosła o 2,58 proc. Warto zauważyć, że w tym ujęciu jest to pierwszy wzrost od września 2012 r.

Największe ośrodki pociągnęły rynek budownictwa
W dwóch pierwszych miesiącach roku rozpoczęto 16,5 tys. budów, to jest o 56,4 proc. więcej w zestawieniu z rokiem ubiegłym i o 13,8 proc. więcej w porównaniu z 2012 r. Warto zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie geograficzne tego ożywienia. Największy wzrost liczby nowych budów w pierwszych dwóch miesiącach roku zaobserwowano w woj. mazowieckim (o 158 proc.), śląskim (127 proc.) i wielkopolskim (122,5 proc.). Duży spadek miał miejsce w podlaskim (68,8 proc.).

Budownictwo mieszkaniowe w okresie marzec 2013 – luty 2014 r.
Źródło: obliczenia Home Broker, na podst. danych GUS

Wyraźnie widać za to, że coraz mniej mieszkań jest oddawanych do użytkowania. W ostatnich 12 mies. deweloperzy oddali 56,4 tys. mieszkań, co jest wartością niższą od tej z ubiegłego roku o 12,4 proc. Sam luty był jednak niezły, bo deweloperzy przekazali 4213 lokali, o 3,5 proc. więcej niż w lutym ubiegłego roku i o 2,5 proc. mniej niż w styczniu br.

Łącznie wszyscy uczestnicy rynku oddali w ostatnich 12 mies. do użytkowania 144,9 tys. lokali mieszkalnych (o 5,7 proc. mniej niż rok temu). Od września 2012 r. do października 2013 r. liczba ta mieściła się w przedziale 149-154 tys., co było efektem sporej liczby budów rozpoczynanych w 2011 i 2012 r. Warto zaznaczyć, że spadek ten jest spowodowany głównie przez wynik deweloperów. Obniżka u inwestorów indywidualnych była znacząco mniejsza, wyniosła 2,2 proc.

Budownictwo mieszkaniowe w kolejnych okresach 12-miesięcznych