17 kwietnia 2014

Promocja: Home Broker pokrywa koszt notariusza, rzeczoznawcy i ubezpieczenia

Home Broker uruchomił promocję, dzięki której klienci nie będą ponosić kosztów notariusza, ubezpieczenia i rzeczoznawcy. Oferta jest przeznaczona dla kupujących nieruchomość na rynku wtórnym oraz zaciągających kredyt hipotecznych. Promocja jest ograniczona czasowo i trwa do 30 czerwca 2014 r. Osoby, które zawrą przedwstępną lub końcową umowę zakupu mieszkania na rynku wtórnym albo skorzystają z oferty kredytu mieszkaniowego, zaoszczędzą nawet 5175 zł. Wszystkie  koszty notariusza, ubezpi... eczenia i rzeczoznawcy pokrywa Home Broker tj. o taką kwotę pomniejszona będzie standardowa prowizja za usługę pośrednictwa przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym. Jeżeli promocja będzie dotyczyła kredytu hipotecznego, klient uzyska zwrot wydatków na wskazane konto. Opłaty dodatkowe przy zakupie nieruchomości są istotnym elementem przy planowaniu budżetu na jego zakup. Przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym wynoszą ok. 6% jego wartości. Na te opłaty składa się między innymi koszt taksy notarialnej, ubezpieczenia, czy rzeczoznawcy. – Pokrywamy naszym klientom pakiet standardowych opłat, które pojawiają się przy zakupie mieszkania. To pilotażowy projekt, który w branży pośrednictwa pojawia się po raz pierwszy – mówi Askaniusz Kocemba, wicedyrektor sprzedaży w Home Broker. Przez wysokość taksy notarialnej należy rozumieć wynagrodzenie notariusza, o którym mowa w ustawie Prawo o notariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Przez koszt ubezpieczenia należy rozumieć opłacenie rocznej składki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i na życie. Rzeczoznawca sporządzi wymagany przez bank operat szacunkowy nieruchomości. Prowizja za udzielenie kredytu za pośrednictwem Home Broker wynosi 0%. Standardowa prowizja za kompleksową usługę pośrednictwa w przy zakupie mieszkania wynosi 2,9% netto wartości nieruchomości. Wartość promocyjnego pakietu 5175 zł została wyceniona na podstawie standardowych opłat przy zakupie mieszkania za 400 tys. zł.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz