9 czerwca 2014

Niezła sprzedaż MdM w maju

Po słabszym kwietniu, w maju kredyty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych sprzedawały się znacznie lepiej. Liczba i wartość wnioskowanych dopłat wzrosły w ostatnim miesiącu o ponad 22 proc. Nadal jednak wykorzystanie środków przeznaczonych na 2014 rok jest skromne.

W maju do BGK banki przesłały 1522 wnioski o dopłaty na kwotę 35 mln złotych. Łączna liczba wniosków od początku działania programu to 7159, a kwota wnioskowanych dopłat 162,2 mln zł. Z tego 133,8 mln zł to środki zarezerwowane z puli tegorocznej, co oznacza, że jak dotąd wykorzystano 22,3 proc. pieniędzy zarezerwowanych na rok 2014. Wszystko wskazuje więc na to, że spora część z tegorocznej puli nie zostanie wykorzystana i wróci do skarbu państwa. Warto bowiem przypomnieć, że MdM jest tak skonstruowany, iż pieniądze na dany rok nie mogą być wykorzystane w innym okresie. Może się zdarzyć tak, że z przydzielonej puli na 2014 rok zostanie kilkaset mln zł, ale nie będzie można ich wykorzystać w kolejnych latach jeśli środków zabraknie.

Liczba i wartość wniosków o kredyty MdM zaakceptowanych przez BGK na poszczególne lata

Źródło: Home Broker na podst. danych Banku Gospodarstwa Krajowego

Choć nadal najwięcej wniosków dotyczy bieżącego roku, to z każdym miesiącem rośnie odsetek kupowanych w ramach programu MdM mieszkań, które oddane zostaną w 2015 r. O ile miesiąc temu wynosił on niespełna 20 proc., to w maju było to już prawie 28 proc. Należy pamiętać, że każdego miesiąca do końca 2014 roku zostaje mniej czasu, coraz więcej kupuje się więc mieszkań, które oddane zostaną w przyszłym i kolejnych latach. Z puli 715 mln zł przeznaczonych na przyszły rok, zarezerwowano jak dotąd 27,4 mln zł, czyli 3,8 proc.

13 proc. pieniędzy dla Warszawy
Nie zmienia się to, że najwięcej chętnych na kredyty z dofinansowaniem wkładu własnego jest w woj. pomorskim, mazowieckim i wielkopolskim. Średnio co druga złotówka wypłacana w ramach Mieszkania dla Młodych trafia właśnie do jednego z tych trzech województw. Spośród miast najwięcej wniosków składanych jest w Warszawie, gdzie przez pierwsze pięć miesięcy złożono 754 wnioski na łączną kwotę dopłat 21 mln zł. Wprawdzie dostępność programu (mierzona jako odsetek mieszkań spełniających warunki MdM) w stolicy jest relatywnie niska, ale rozmiar warszawskiego rynku sprawia, że 13 proc. wszystkich dotychczas zarezerwowanych środków trafi do stolicy.

Po pięciu miesiącach działania programu nie zaobserwowaliśmy znaczącego uszczuplenia oferty deweloperów jeśli chodzi o mieszkania spełniające warunki ustawy. Najłatwiej o znalezienie mieszkania z dopłatą jest w Gdańsku i Łodzi, ale chętni na nieruchomość z dopłatą mogą coś dla siebie znaleźć także w Krakowie, Poznaniu, Warszawie czy Wrocławiu, choć w części miast procentowa dostępność takich mieszkań jest niższa.
Maksymalna kwota dopłaty w ramach MdM w poszczególnych miastach wojewódzkich

Marcin Krasoń, Home Broker, komentarze@homebroker.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz