19 stycznia 2015

Ambitne plany deweloperów

W grudniu ubiegłego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 5400 mieszkań, w porównaniu do bardzo słabego grudnia 2013 r. oznacza to wzrost o 76,6 proc. Ale grudniowy wynik to nie wyjątek, cały rok był dla branży deweloperskiej bardzo dobry. W ciągu 12 mies. firmy budujące mieszkania na sprzedaż rozpoczęły 69723 budowy, o 35,8 proc. więcej niż przed rokiem. Tak dużo nie budowano od wiosny 2012 r., ale wówczas było to związane z wejściem w życie ustawy deweloperskiej.

Aktywność deweloperów w okresie styczeń 2014 – grudzień 2014 r.

Źródło: obliczenia Home Broker, na podst. danych GUS

Jeszcze większy wzrost zanotowali deweloperzy jeśli chodzi o uzyskiwane w urzędach pozwolenia na budowę. W całym roku było ich łącznie 77489 szt., o 38,3 proc. więcej niż w 2013 r. To wyraźny znak, że firmy mają ambitne plany na kolejne kwartały i wierzą, że dobra koniunktura na rynku będzie dalej trwać i to mimo zaostrzenia polityki kredytowej spowodowanego wzrostem wymaganego wkładu własnego z 5 do 10 proc. W samym grudniu pozwoleń było 6708, co oznacza wzrost o 12,4 proc. w relacji do grudnia poprzedniego roku i o 13,9 proc. w stosunku do listopada 2014 r.

Zakończony niedawno 2014 rok był za to stabilny jeśli chodzi o liczbę mieszkań oddanych do użytkowania. W całym roku deweloperzy oddali 58882 mieszkania, o 4,3 więcej niż przed rokiem, aczkolwiek grudzień był dla nich pod tym względem słabszy. W miesiącu tym na rynek trafiło od deweloperów 6489 lokali, co w relacji do listopada oznacza spadek o 9,5 proc.

Aktywność deweloperów okresach 12-miesięcznych

Źródło: obliczenia Home Broker, na podst. danych GUS

Optymizm deweloperów widoczny w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego jest widoczny także w wynikach firm notowanych na giełdach oraz w raportach firm badawczych. Wg REASa sprzedaż deweloperów na sześciu największych rynkach była najwyższa w historii i wyniosła 43 tys. mieszkań. Stoją za nim m.in. wprowadzenie programu wsparcia kupujących swoją pierwszą nieruchomość Mieszkanie dla Młodych, rekordowo niskie stopy procentowe w Polsce i spadająca atrakcyjność bezpiecznych sposobów na lokowanie pieniędzy (lokaty, obligacje).

Nadchodzące miesiące mogą za to być trochę słabsze jeśli chodzi o sprzedaż, a to w związku z początkiem obowiązywania wyższego wkładu własnego od 1 stycznia 2015 r. Część klientów kupiła mieszkanie wcześniej (by zrobić to na starych zasadach), to może doprowadzić do czasowego (trwającego np. kilka miesięcy) spadku popytu.

Marcin Krasoń, Home Broker, nr tel. 609 980 403, marcin.krason@homebroker.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz