17 kwietnia 2015

Deweloperzy wykorzystują sprzyjającą aurę

Według opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych w marcu rozpoczęto w Polsce 14,8 tys. budów, a wystąpiono o 16,4 tys. pozwoleń na kolejne. Zwiększona aktywność na rynku budowlanym to efekt łagodnej zimy 2014/2015, która pozwoliła branży budowlanej na przyśpieszenie otwarcia sezonu. Ale ożywienie widać także w szerszej perspektywie, gdy zsumujemy wyniki branży za ostatnich 12 miesięcy. W tym okresie rozpoczęto prawie 148 tys. budów (wzrost rok do roku o 7 proc.) i otrzymano niemal 162 tys. pozwoleń, co jest wartością większą niż rok wcześniej o 13 proc. Spadła tylko liczba mieszkań oddanych do użytkowania (o 3,6 proc.).

Duży wzrost aktywności na rynku widać, gdy wydzieli się na nim tylko deweloperów, czyli przedsiębiorstwa budujące mieszkania na sprzedaż. W ujęciu 12-miesięczym, które pozwala na usunięcie ze statystyk efektu sezonowości, mamy w ciągu roku wzrost liczby rozpoczętych budów o 24 proc. i pozyskanych pozwoleń o 30,6 proc.

Aktywność deweloperów w okresie kwiecień 2014 – marzec 2015 r.

Źródło: obliczenia Home Broker, na podst. danych GUS

Co ciekawe, drugi miesiąc z rzędu utrzymała się mała liczba mieszkań oddanych przez deweloperów do użytkowania. W lutym było to 2,9 tys., a teraz 3,8 tys. mieszkań. Mimo miesięcznego wzrostu o 31 proc. nadal marcowy odczyt jest sporo niższy od średniej wyliczonej dla danych od stycznia 2007 r. (4,9 tys.). Niskie statystyki mieszkań oddanych do użytkowania są pokłosiem niewielkiej liczby budów rozpoczynanych w drugiej połowie 2012 r. i na początku 2013 r., co było efektem wejścia w życie ustawy deweloperskiej wiosną 2012 r., kiedy to mieliśmy na rynku zastój.

Wysoka liczba pozwoleń, o które cały czas występują deweloperzy świadczy o tym, że ich plany na działalność w kolejnych kwartałach są bardzo ambitne. Ponad 80 tys. pozwoleń na budowę, jakie deweloperzy otrzymali w ostatnim roku to najwięcej od lata 2012 r. i o 10 proc. więcej od średniej za ostatnie sześć lat. Przedsiębiorstwa wierzą, że dobra sprzedaż mieszkań będzie się utrzymywać i to mimo zaostrzenia polityki kredytowej związanej ze wzrostem minimalnego wkładu własnego do 10 proc. od stycznia 2015 r. Za dobrym popytem na nieruchomości stoi wzrost liczby klientów gotówkowych, którzy kupują mieszkania w celach inwestycyjnych, a także program Mieszkanie dla Młodych, który wspiera ludzi kupujących swoją pierwszą nieruchomość mieszkalną.

Aktywność deweloperów okresach 12-miesięcznych

Źródło: obliczenia Home Broker, na podst. danych GUS

Optymizm deweloperów, którzy rozpoczynają coraz więcej inwestycji i planują kolejne, opiera się na dobrej obecnej sprzedaży oraz wierze w utrzymanie dobrej tendencji na rynku. Sprzyjają temu stabilne od niemal dwóch lat ceny oraz niskie stopy procentowe.

Marcin Krasoń, Home Broker, nr tel. 609 980 403, marcin.krason@homebroker.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz