2 sierpnia 2016

W jakich budynkach mieszkają Polacy?

58 proc. obywateli Unii Europejskiej mieszka w domach, a 42 proc. w mieszkaniach. Polska to pod tym względem przeciętny kraj, proporcje są bardzo podobne. Ale np. w Irlandii 93 proc. osób mieszka w domu, za to dwóch na trzech Hiszpanów żyje w bloku – wynika z danych Eurostatu.


Od niemal dziesięciu lat systematycznie rośnie odsetek Polaków mieszkających w domach. W 2006 r. było to 49,7 proc., a 2014 zaś już 55,2 proc., przy czym każdego roku wartość ta jest większa. Zdecydowanie częściej Polacy mieszkają w domach wolnostojących (91 proc. domów) niż szeregowcach lub bliźniakach.

Z danych Eurostatu można tez wyciągnąć wnioski o strukturze zabudowy wielorodzinnej. Spośród Polaków mieszkających w tego typu nieruchomościach, prawie 80 proc. osób mieszka w budynkach, w których jest 10 lub więcej mieszkań. Wartość ta powoli rośnie. W 2006 r. było to 77,8 proc., a w 2014 r. – już 79,6 proc. Jest to związane z aktywnością deweloperów chętniej budujących większe budynki.

Jak mieszkają Polacy?
Źródło: obliczenia Home Brokera na podst. danych Eurostatu (dane za 2014 r.)

Polskie mieszkalnictwo na tle Unii Europejskiej

W 2014 r. czterech na dziesięciu obywateli Unii Europejskiej mieszkało w mieszkaniach, co czwarty żył w bliźniaku lub szeregowcu, a co trzeci – w domu wolnostojącym. Poszczególne kraje mają swoją charakterystykę jeśli chodzi o to, w jaki sposób mieszkają ich obywatele. Zdecydowanie najwięcej osób mieszka w domach na Wyspach Brytyjskich. W Irlandii odsetek ten wynosi 92,8 proc., a w Wielkiej Brytanii 84,7 proc. Spory odsetek obywateli żyje w ten sposób także w Norwegii (82 proc. – wprawdzie ta do UE nie należy, ale w danych Eurostatu jest uwzględniana) i Chorwacji (80,8 proc.).

Co ciekawe jednak, 90 proc. Chorwatów mieszkających w domach mieszka w budynku wolnostojącym, a w Wielkiej Brytanii jest to tylko 29 proc. A to i tak nie są rekordowe wyniki raportowane przez Eurostat. W budynkach wolnostojących żyje zaledwie 11 proc. Maltańczyków i aż 97 proc. Rumunów mieszkających w domach.

Kraj Dom Dom wolnostojący Bliźniak lub szeregowiec Mieszkanie
Austria 54,9% 47,8% 7,2% 44,0%
Belgia 77,6% 36,7% 40,9% 22,0%
Bułgaria 56,0% 44,8% 11,1% 43,7%
Chorwacja 80,8% 72,6% 8,1% 19,1%
Cypr 72,7% 47,6% 25,0% 26,0%
Czechy 46,7% 36,6% 10,1% 52,8%
Dania 68,3% 56,7% 11,5% 31,0%
Estonia 36,8% 32,0% 4,8% 62,7%
Finlandia 65,9% 46,3% 19,6% 33,7%
Francja 68,7% 45,1% 23,6% 31,2%
Grecja 43,1% 32,9% 10,2% 56,9%
Hiszpania 33,1% 13,4% 19,7% 66,5%
Holandia 76,9% 15,8% 61,2% 19,2%
Irlandia 92,8% 40,3% 52,5% 7,0%
Islandia 54,3% 35,2% 19,1% 45,2%
Litwa 41,4% 36,1% 5,3% 58,4%
Luksemburg 65,3% 37,5% 27,8% 34,0%
Łotwa 34,8% 31,4% 3,4% 65,1%
Malta 47,1% 5,4% 41,7% 52,6%
Niemcy 42,1% 26,6% 15,5% 56,7%
Norwegia 82,0% 62,4% 19,6% 16,4%
Polska 55,2% 50,2% 5,1% 44,7%
Portugalia 54,9% 37,6% 17,3% 45,0%
Rumunia 62,0% 60,0% 2,0% 38,0%
Słowacja 49,4% 47,6% 1,8% 50,3%
Słowenia 70,3% 65,4% 4,9% 29,4%
Szwajcaria 36,9% 24,4% 12,6% 60,1%
Szwecja 58,0% 48,8% 9,2% 40,9%
Węgry 66,9% 61,8% 5,1% 32,7%
Wielka Brytania 84,7% 24,7% 60,0% 14,4%
Włochy 48,9% 21,2% 27,6% 50,8%
Unia Europejska 57,7% 33,7% 24,0% 41,7%
W jakich budynkach żyją mieszkańcy wybranych krajów europejskich
Źródło: obliczenia Home Broker, na podst. danych Eurostatu za 2014 r.

Z kolei największa część populacji mieszka w mieszkaniach w Estonii (62,7 proc.), Łotwie (65,1 proc.) oraz Hiszpanii (66,5 proc.). Najbardziej kameralna zabudowa występuje na Malcie, gdzie 90 proc. spośród mieszkających w bloku, mieszka w budynku z mniej niż 10 lokalami. Odwrotnie jest w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia) oraz w Bułgarii. Tam 87-89 proc. mieszkańców bloków mieszka w budynkach wielorodzinnych z ponad 10 lokalami.

Marcin Krasoń, Home Broker, marcin.krason@homebroker.pl

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz