2 stycznia 2017

Czy można nabyć miejsce postojowe w ramach programu MDM?

W ramach dopłaty do kredytu mieszkaniowego w programie Mieszkanie dla Młodych można sfinansować m.in. miejsce postojowe. Musi ono jednak spełniać określone warunki.Założeniem programu Mieszkanie dla Młodych jest pomoc młodym ludziom w nabyciu pierwszego mieszkania. Istnieją natomiast wątpliwości, czy miejsce parkingowe, garażowe lub postojowe należą do nieruchomości i czy można je sfinansować przy pomocy tego programu.

Przedmiot zakupu według programu MdM

Drugi artykuł ustawy z 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi jasno określa, że przedmiotem zakupu musi być mieszkanie jako mieszkalny lokal samodzielny. Szczegółowa definicja według tej ustawy brzmi: „lokal mieszkalny to wydzielona przy pomocy trwałych ścian izba lub ich zespół, które są przeznaczone do przebywania ludzi, by zaspokoić ich potrzeby mieszkaniowe w ramach obrębu budynku”. Ponadto, według definicji, do lokalu mieszkalnego mogą być dołączone pomieszczenia przynależne, które do niego należą, ale nie muszą bezpośrednio do niego przylegać. W definicji wymienione są pomieszczenia, takie jak: piwnica, komórka, strych czy garaż.

Garaż można kupić w ramach MdM

Według założeń, które są zawarte w programie Mieszkanie Dla Młodych, garaż spełnia wszystkie warunki, by móc stać się obiektem finansowania przez ten program. Jest to izba wydzielona odrębnymi ścianami, z której może korzystać tylko właściciel. Jest uznawany za lokal przynależny, więc z punktu widzenia prawa nie powinien być sprzedawany oddzielnie, tylko jako jedno z pomieszczeń przynależnych do zakupywanej nieruchomości. Dzięki temu garaż to pomieszczenie, które można sfinansować dzięki wsparciu programu Mieszkanie dla Młodych, ponieważ dofinansowanie musi pokryć koszty zakupu mieszkania wraz z wszystkimi pomieszczeniami, które do niego należą.

Miejsce postojowe, parkingowe – brak dofinansowania MdM

Takich standardów nie spełniają pozostałe miejsca dla samochodów. Nie są wydzielone oddzielnymi ścianami, dlatego nie można ich uznać za pomieszczenia przynależne do zakupionego lokalu. W większości przypadków takie miejsca stanowią części wielomiejscowych placów, które stanowią oddzielną nieruchomość. Takie rozumienie alternatywnych miejsc postojowych uniemożliwia ich zakup przy pomocy rządowego programu dofinansowań Mieszkanie dla Młodych.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz